Organisatie

De Nederlandse Kruisboog Bond (NKB) is een actieve en servicegerichte organisatie. Ons voornaamste doel is om zoveel mogelijk Nederlanders op hun eigen niveau te laten deelnemen aan de kruisboogsport. De NKB behartigt de belangen van de Nederlandse kruisboogsport in het algemeen en die van de aangesloten leden in het bijzonder. Deze leden zijn actief in circa 35 verenigingen door heel Nederland. De bond is opgericht in 1951 en werd in 1954 Koninklijk erkend.

Als sportbond is de NKB aangesloten bij het NOC*NSF. Hierin zijn zo'n 80 landelijke sportbonden verenigd. Samen willen wij de kruisboogsport onder de brede belangstelling brengen van sportminnend Nederland. Internationaal hebben zo'n 50 landen waar de kruisboogsport wordt beoefend zich georganiseerd in de International Armbrust Union (IAU).

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de NKB. Uitvoerende taken worden verzorgd door het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en diverse vertegenwoordigers uit de disciplines.

Daarnaast kent de NKB diverse adviescommissies, ter ondersteuning van het Algemeen Bestuur. Zij buigen zich over ontwikkelingen op gebieden als wet- en regelgeving, public relations, de ontwikkeling van de kruisboog(sport) en doping.

Vul je e-mailadres in en meld je aan voor onze nieuwsbrief